Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Nätverk för arbetsterapeuter på psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Mål för nätverket

Arbetsterapi inom psykiatriska kliniken ska kännetecknas av bästa möjliga rehabilitering som är säker, kunskapsbaserad, personcentrerad och effektiv.

Syftet med nätverksgruppen

Syftet är att främja utveckling av arbetsterapi genom att:

 • verka för att riktlinjer och rutiner för arbetsterapeutiska åtgärder utarbetas och används

 • verka för samverkan internt och externt

 • samordna/ge förslag på gemensam kompetensutveckling

 • kommunicera med länsgemensam utvecklingsgrupp

 • förankra förändringar och nyheter bland kollegor

 • verka för utveckling och utvärdering av arbetsterapiprocesser

 • verka för arbetsterapiutveckling i regionen

Deltagare

Representant från de olika enheterna inom länssjukhuset; NPT, psykosvård, rättspsykiatri, psykiatriska rehabiliteringsenheten samt de allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningarna. Vid frånvaro ordnas eventuellt ersättare från enheten.

Omfattning

Arbetsgruppen träffas 1 gång/mån, 2 timmar per tillfälle. 2 ggr/år utsträcks tiden till 3 timmar.

Uppdraget som nätverksrepresentant innebär

 • att delta aktivt i gruppens arbete utifrån handlingsplan och fullfölja arbetsgruppens intentioner

 • att företräda sin enhet i diskussioner

 • att ansvara för att inhämta och förmedla information och synpunkter till/från kollegor på enheten

 • att verka för att riktlinjer och rutiner utarbetas och utvärderas

   

 

 

 

 

Kontakt

Yvonne Londos
036-32 14 60, 070-336 3389

Uppdaterad: 2018-05-24
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik