Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Åtgärder vid provsvar om multiresistenta bakterier

En lathund i punktform om vilka smittskyddsåtgärder den behandlande läkaren skall vidta vid nyupptäckta fall av multiresistenta bakterier.

ESBL-bildande bakterier

 • Ge patienten information och hygienråd enligt smittskyddsblad ”ESBL-bildande bakterier patientinformation” Informationen finns även översatt till flera andra språk, se länk på samma sida.

 • Dokumentera fyndet och åtgärder i en journalanteckning.

 • Tänd smittförande-markeringen i Cosmic. Under Rubrik skrivs ESBL och under Kommentar skrivs datum och eventuellt hänvisning till journalanteckning.

 • Smittskyddsanmälan behöver inte göras. (Undantaget är ESBLcarba som är ett mycket ovanligt fynd och som i så fall framgår av labsvaret.)

MRSA

 • Ge patienten information och förhållningsregler enligt smittskyddsblad ”MRSA patientinformation” Informationen finns även översatt till flera andra språk, se länk på samma sida.

 • Remiss till infektionskliniken för uppföljning. Informera patienten om att remiss skrivs. Viktigt att eventuella riskfaktorer för spridning (tex hudlesioner, infarter, stomi) framgår i remissen.

 • Smittskyddsanmälan i Sminet. Görs elektroniskt på www.sminet.se med klinikgemensamt login.

 • Dokumentera fyndet och åtgärder i en journalanteckning.

 • Tänd smittförande-markeringen i Cosmic. Under Rubrik skrivs MRSA” och under Kommentar skrivs datum och eventuellt hänvisning till journalanteckning.

 • För patienter som är inneliggande på sjukhus eller vistas inom den kommunala omsorgen rekommenderas kontakt med vårdhygien för hygienråd och ställningstagande till ytterligare åtgärder.

VRE

 • Ge patienten information och hygienråd enligt smittskyddsblad ”VRE patientinformation

 • Remiss till infektionskliniken för uppföljning. Informera patienten om att remiss skrivs.

 • Smittskyddsanmälan i Sminet. Görs elektroniskt på www.sminet.se med klinikgemensamt login.

 • Dokumentera fyndet och åtgärder i en journalanteckning.

 • Tänd smittförande-markeringen i Cosmic. Under Rubrik skrivs ”VRE” och under Kommentar skrivs datum och eventuellt hänvisning till journalanteckning.

 • För patienter som är inneliggande på sjukhus eller vistas inom den kommunala omsorgen rekommenderas kontakt med vårdhygien för hygienråd och ställningstagande till ytterligare åtgärder.

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
010-24 223 34

 

Uppdaterad: 2019-04-01
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion