Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Smärtblockader

Med smärtblockader, eller nervblockader, menas att man genom injektioner åstadkommer en tillfällig eller mer långvarig hämning av nervimpulser från ett smärtområde. Vanligen används lokalanestetika med eller utan tillsats av kortison. Injicering sker mot stället varifrån smärtan verkar komma (ett muskelfäste, ett ligament, en triggerpunkt etc.) eller mot nerven som förmedlar smärtimpulserna.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Smärtblockader ordineras och administreras på länets smärtenheter.

Diagnostik och utredning

Diagnostisk rotblockad:

Denna undersökning utförs för att säkerställa vilken nervrot som utlöser besvären. Patienten bör ha smärtor eller andra besvär då blockaden läggs, annars kan man inte avgöra om den haft någon effekt. Blockaden utförs i genomlysning och görs endast på en sida och på en nivå i taget.

Resultatet utvärderas av smärtläkare.

Behandling

Paravertebralblockad (rotblockad)/facettledsblockad

Lämpar sig bäst till patienter med framför allt neurogen smärta till exempel mot nervsmärtor med utstrålning till extremitet där genesen kan vara diskbråck eller spinal stenos.

Denna behandling utförs för att ge en långvarig smärtlindring på den redan diagnostiserade nivån och är framför allt aktuell när gängse behandlingsformer såsom fysioterapi och läkemedel ger otillräcklig effekt. Smärtblockaden fungerar ofta bra på den radierande smärtan och på ryggsmärtan. Tillvägagångssättet är detsamma som vid diagnostisk blockad, men nu injiceras lokalanestetika med tillsats av kortison. Detta görs som poliklinisk behandling.

Uppföljning med telefontid till smärtläkare 2 - 3 veckor senare.

Triggerpunktsblockad

Ges mot de smärtande triggerpunkterna.

Oftast ges den med lokalanestetika och en liten mängd kortison.

Imparblockad

Ges mot smärtor i urogenitala området eller svanskotan.

Övrigt

Andra nervblockader kan ges med tillägg av fenol eller alkohol och har då en mer permanent nervdämpande effekt.

Avancerad smärtlindring kan ges med hjälp av en extern eller inopererad pump kopplad till en kateter som ger läkemedel kontinuerligt in mot ryggmärgens nervtrådar.

Uppföljning

En del personer blir hjälpta av en blockering medan andra med mer komplexa smärtbesvär kan behöva fler blockader. Uppföljning sker genom telefontid till behandlade läkare. Om smärtan inte förbättrats inom 4 - 6 månader övervägs ofta andra smärtbehandlingar.

Fastställt: 2016-10-27

Reviderad: 2018-12-12

Giltigt till och med: 2020-12-12

Fastställt av: Medicinska programgrupper Operation och intensivvård samt Primärvård

Ansvarig grupp: Smärta

Granskat av grupp: Smärta

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2020-03-25
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv