Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Diskussionsfilmer för kommunal vård och omsorg

Här nedan finns olika filmer som visar olika vård- och omsorgsmoment från kommunal vård och omsorg. Titta på filmen tillsammans med dina arbetskamrater och diskutera efteråt vad ni såg.

Hur arbetar ni? Gör ni som ni ska?
Arbetar ni på ett vårdhygieniskt klokt sätt för att förhindra smittspridning?

Filmerna är inspelade som ett underlag för diskussioner i arbetsgruppen om arbetsättet basala hygienrutiner och klädregler. Filmen utgör inget facit om rätt eller fel.

 

Diskussionsfilm_kommunal vård_och omsorg.

 

Diskussionsfilm BHK personlig vård

 

Diskussionsfilm BHK påklädning

 

Diskussionsfilm BHK bäddning

Kontakt

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
010-24 25719
pernilla.johansson@rjl.se

Uppdaterad: 2018-09-21
Pernilla Johansson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion