Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Arbetsterapiprogram - lymfödem

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster är lymfterapeuter och därför hänvisas till gemensamt dokument som finns under sjukgymnastiska riktlinjer.

Lymfödem, 2017 (nytt fönster)

Programansvarig

Gunilla Larsson
gunilla.larsson@rjl.se

Fastställt datum
2017-03-30

Mer information

Lymfödem, 1177 Vårdguiden

Uppdaterad: 2017-04-10
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik