Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Synstörning och skelning hos barn

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Synstörning barn <8 år

Symtom Snabbt eller långsamt debuterande synnedsättning ett öga eller båda ögonen
Remiss Ögonläkare


Synstörning barn >8 år

Symtom Snabbt debuterande synnedsättning ett öga eller båda ögonen
Remiss Ögonläkare
Symtom Långsamt debuterande synnedsättning ett öga
Remiss Ögonläkare
Symtom Långsamt debuterande synnedsättning båda ögonen
Hänvisa till Optiker


Skelning

Remittering

Under första halvåret ses ofta lättare grader av skelningar. Barn med uttalad skelning ska remitteras redan då. För övrigt remitteras i regel varje misstanke på skelning till ögonmottagning från och med 6 månaders ålder. Även intermittenta skelningar bör remitteras.

Dubbelseende

Vid nytillkommet dubbelseende överväg hjärntumör. Samråd med ögonläkare eller barnläkare innan remiss.

Diagnostik och utredning

Synstörning

Barnhälsovården

Synprövning utförs vid 4 år och vid behov vid 5-6 års ålder enligt Riktlinjer i Rikshandboken.

Se länk nedan avseende undersökningens genomförande:
Ögon, syn och synprövning – undersökning, Rikshandboken Barnhälosvård (nytt fönster)

Se länk nedan avseende handläggning enligt regionala riktlinjer:

http://intra.rjl.se/infopage.jsf?childId=148467&nodeId=123058

Elevhälsan

Synprövning utförs vid 6 års ålder samt vid behov.

Vägledning vid bedömning av synkontroll vid Elevhälsan:

Ett synskärpevärde på 0,8–0,9 med eller utan glas accepteras som normalt i förskoleklass och årskurs 1.

Skillnad mellan ögonen mer än en rad bör alltid omtestas. Om samma resultat vid omprövning så skickas remiss till ögonläkare. Exempelvis bör en elev som ser 0,65 höger och 0,9–1,0 vänster remitteras till ögonläkare.

En synskärpa på 0,7 eller lägre på något öga bör omtestas. Om samma resultat upprepas så sker remittering, enligt nedanstående råd, såvida eleven inte redan behandlas av ortoptist eller ögonläkare.

Elev med nyupptäckt synnedsättning som vid tidigare skolundersökning visat sig ha en synskärpa på minst 0,8 kan fr.o.m. 8 års ålder remitteras till leg. optiker om inga andra synbesvär föreligger. Denna grupp av elever utgörs huvudsakligen av myopier.

Barn under 8 år remitteras alltid till ögonläkare eller ortoptist liksom alla elever som inte kunnat korrigeras till minst 0,8 av leg. optiker.

Skelning

Symtom

  • ögonen följs inte åt
  • skelar vid trötthet eller då barnet ”sitter och drömmer”
  • kisar och kniper – känslig för ljus
  • vrider huvudet snett för att titta på något som finns rakt fram

Finns skelning hos föräldrar, syskon eller andra nära släktingar?

Skelning, Rikshandboken Barnhälsovård (nytt fönster)

Behandling

Enligt ögonläkare, ortoptist eller optiker. Glasögonbidrag finns för barn 0 – 8 år.
Bidrag för glasögon eller kontaktlinser finns för barn och unga mellan 8 och 19 år från och med mars 2016.

Fastställt: 2016-11-30

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn, ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Maria Eckerström Martinsson, Distriktsläkare, Bra Liv Vråen vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2019-07-16
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv