Region Jnkpings ln Kunskapsbank, För ett bra liv varje dag
Kunskapsbank Senior alert

Tyck till om kunskapsbankenKunskapsbank

För oss är det viktigt att du har nytta av materialet som stöd i ditt arbete. Vi hoppas att du får verktyg och redskap som utvecklar ditt och dina kollegors arbete med äldre. Kan du hjälpa oss och berätta om det är så?

1. Hur användbar tycker du att materialet är som stöd för dig i ditt arbete?

Mycket

Delvis

Lite

Inget

Kommentar till svaret,

2. Skulle du rekommendera materialet till en kollega?

Ja

Nej

Kommentar till svaret,

3. Kan vi göra materialets innehåll bättre för dig? Eller tycker du att något med materialet är extra bra? Vad har det gett dig? Berätta gärna,

Du kan välja att vara anonym genom att låta bli att fylla i nedanstående uppgifter.

4. Namn

5. E-post

6. Yrkesroll (ex undersköterska)

7. Verksamhet (ex Talluddens äldreboende, Jönköpings kommun),

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-03-31
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion