Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Regional workshop om svenska HALT v 39 och 40 2016

Svenska HALT är en punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer på särskilt boende. Syftet med mätningen är att stödja det lokala arbetet med att förebygga infektioner förvärvade på särskilt boende samt att optimera antibiotikaanvändningen.
En målsättning med dagen var att deltagarna skulle förstå hur man kan organisera och genomföra en effektiv och välplanerad HALT-mätning. Syftet med workshoparna var att motivera alla kommuner att delta i den årliga mätningen Svenska HALT samt att stimulera till användning av resultaten i ett systematiskt förbättringsarbete.
Det gavs en bakgrund till mätningen och återkoppling av resultat. Erfarenheter av genomförande av mätning och förbättringsarbete presenterades och diskuterades genom goda exempel från verksamheter.

Film från regionala workshops: http://play.skl.se/video/skl-halt

Powerpoint presentationer:

Inledning

Resultat Svenska HALT 2015

UVI hos äldre - en (alltför) lätt diagnos

Gott exempel - Eslövs kommun

Gott exempel - Laholms kommun

Gott exempel - Region Skåne

Hur kan kommun och landsting arbeta tillsammans i förbättringsarbete

Workshop om Svenska HALT

Workshop om Systematiskt förbättringsarbete

Fallövningar

Kontakt

Uppdaterad: 2016-10-24
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion