Region Jnkpings ln Kunskapsbank, För ett bra liv varje dag
Kunskapsbank Senior alert

Fördjupa dig merKunskapsbank

Vill du fördjupa dig mer i det som kunskapsbanken handlat om?

1. På denna webbplats hittar du en webbutbildning om bl a trycksårsprevention, om mat och nutrition, och fallprevention. Kunskapstesten fungerar för dig som bor i Malmö.
Webblärande Lär-Kan, Malmö kommun (nytt fönster)

2. Blåsans väl och ve är ett studiematerial som handlar om den normalt åldrande blåsan men också om avvikelser från det normala. Materialet består av ett antal undervisningsfilmer  en handledning  till kursledaren och en folder  till kursdeltagarna. Handledning och filmerna laddas ner från webben. 
Se filmer ur Blåsans väl och ve, nikola.nu (nytt fönster)

3. Koll på läkemedel är ett samarbete mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre. Erbjuder stöd och råd om läkemedelsbehandling för äldre.
Koll på läkemedel (nytt fönster)

4. Passion för livet ska ge seniorer kunskap och verktyg för att själva kunna skapa sig ett hälsosamt liv. Vill du starta igång? Finns handledare av livscafé i din region?
Passion för livet

5. Sårsmart är en webbutbildning som tagits fram av Strama Stockholm och SKL i samarbete med Rikssår. Sårsmart är ett test om sårdiagnostik och sårbehandling för sjukvårdspersonal. Förbättra din sårdiagnostik och sårbehandling inom sju typer av svårläkta sår.
Sårsmart, Sårdiagnostik och sårbehandling (nytt fönster)

6. Högskolan i Kristiansstad har tagit fram en datorbaserad utbildning om näring och ätande DUNÄT. Utbildningen tar 50 min. När du är klar kan du testa din kunskap och skriva ut ett intyg.
DUNÄT (nytt fönster)

7. Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar webbutbildningar från olika aktörer för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg, utgiven av Socialstyrelsen.
Kunskapsguiden.se, webbutbildningar (nytt fönster)

8. På Vårdhandboken.se hittar du kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Är öppen för alla och kräver ingen inloggning.
Använd sökord fallprevention, trycksårsprevention, förebygga undernäring samt munhälsa när du söker i Vårdhandboken,
Vårdhandboken (nytt fönster)

9. Webbutbildning från Region Skåne.                                                                                                     Om att förebygga fall, undernäring och trycksår, Region Skåne (nytt fönster)

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-08-29
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion