Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hälsokommunikatörer

Varför behövs modersmålsbaserad hälsokommunikation?

 • Nyanlända får kunskaper och förståelse om svensk hälso- och sjukvård på sitt eget språk
 • Nyanlända och andra invandrare får kunskaper om hur man håller sig friska och förebygger ohälsa
 • Underlätta för nyanlända att förstå och hantera information om hälsofrågor
 • Agera brobyggare mellan olika kulturers syn på hälsa och sjukvård
 • Vård på lika villkor mot en jämlik hälsa
 • Framgångsrik integration för en hållbar utveckling

Vi erbjuder en hälsoskola som är i 5 delar á 2 timmar och handlar om hälsoinformation, egenvård och sjukvårdsrådgivning, levnadsvanor, stress och oro samt sömn, kvinnors hälsa. Det finns även möjlighet till tilläggsutbildningar som trafiksäkerhet, föräldraskapstöd, diabetes. Uppdraget är länsövergripande och vi verkar t.ex. på SFI-skolor, familijecentraler, vårdcentraler, folkhögskolor, Arbetsförmedlingen m.m. Vi använder oss av modersmålen arabiska, tigrinja, somaliska och dari/persiska.

Välkommen höra av er till samordnare vid frågor eller bokningar!

 

 

Kontakt samordnare

 • Malin Hördegård
  malin.hordegard@rjl.se
  072-239 81 71

Hälsokommunikatörer

 • Dina Markos

  070-313 32 54
 • Mohamoud Suldan

  070-294 45 68
 • Tekie Mussa

  072-502 59 03
 • Zakia Shams

  070-265 73 52

Mer information

Uppdaterad: 2019-01-31
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion