Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hälsokommunikatörer

I Region Jönköpings län finns sedan hösten 2016 fyra hälsokommunikatörer. De har alla hälso- och sjukvårdsutbildningar och tidigare erfarenhet av sjukvården i Sverige och nu ska de bland annat möta utrikesfödda personer på asylboendena, hvb-hem, vårdcentralerna och inom föreningslivet.

Uppdraget är att stödja och utbilda nya svenskar i hälsofrågor och hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar på bland annat SFI, men också att handleda personal på exempelvis asylboenden och hvb-hem. De fyra kommer att arbeta länsövergripande och de behärskar alla några av språken arabiska, tigrinja, somaliska och dari/persiska.
 

Vill du ha stöd från en hälsokommunikatör?

Kontakta respektive hälsokommunikatör

 • Dina Markos (arabiska)
 • Mohamoud Suldan (somaliska)
 • Tekie Mussa (tigrinja) 
 • Zakia Shams (dari/persiska)

eller handledare Atanas Petkovski.

Kontakt / Handledare

 • Dina Markos 0703133254
 • Mohamoud Suldan 0702944568
 • Tekie Mussa 0702709854
 • Zakia Shams 0702657352
   
 • Atanas Petkovski
  Folkhälsa sjukvård
  010-242 42 13 | 070-350 80 06

Mer information

Uppdaterad: 2018-05-11
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion