Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Målgruppsdokument för dietistresursen på rehabiliteringscentrum

 • Cancer, med risk för undernäring och/eller ätsvårigheter
 • Celiaki
 • Cystisk fibros
 • Diabetes typ 1
 • Diabetes typ 2, barn och gravida
 • Enteral nutrition
 • Familjär hyperlipidemi
 • Fetma, barn
 • Födoämnesallergier, barn
 • Graviditetsdiabetes
 • IBS
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Leversvikt
 • Medfödda metabola sjukdomar
 • Multipla födoämnesallergier- och överkänsligheter, vuxna
 • Neurologiska sjukdomar, med risk för undernäring och/eller ätsvårigheter
 • Njursvikt
 • Obesitaskirurgi, i samband med operation, uppföljning under ett år samt vid komplikationer
 • Parenteral nutrition
 • Risk för undernäring, barn
 • Tillväxtpåverkan, barn
 • Tugg- och sväljsvårigheter
 • Undernäring i kombination med sjukdom
 • Övervikt i kombination med psykiatrisk sjukdom som behandlas på psykiatrisk klinik.

Ansvarig

Susanne Almers
Verksamhetschef
Rehabiliteringscentrum

010-242 40 26

Fastställt av

Micael Edblom
Sjukvårdsdirektör
Psykiatri och rehabilitering

010-242 23 32

Version

Fastställd 2016-12-08

Reviderad 2022-01-28

 

Uppdaterad: 2022-02-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv