Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskyddsblad - översättningar

Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad - Patientinformation - till andra språk. 

Här har finner du med Region Jönköpings läns logga och kontaktuppgifter. Under respektive rubrik nedan finns översättningar på olika språk.

Saknar du smittskyddsblad nedan, gå vidare till Smittskyddsblad (översättningar Stockholm)

Ansvarig

Malin Bengnér
smittskyddsläkare

010-242 23 34

Smittskyddsblad (översättningar)

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad till annat språk. Översättningar finns på deras webbplats.

  • I bokstavslistan klickar du på den bokstav som diagnosen börjar på.
  • Välj därefter diagnos.
  • Välj patientinformation.
  • Översatt språk hittar du uppe till höger när du klickar på Svenska.

Smittskyddsblad (översättningar Stockholm) 

Säkerhetsdatablad för smittämnen

Säkerhetsdatablad för smittämnen, Folkhälsomyndigheten (ny sida)

 

Uppdaterad: 2019-02-18
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion