Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Ryggmärgsbråck - Bakgrund

Omfattning

Det är inte känt exakt hur många personer med ryggmärgsbråck som bor i Sverige. De inventeringar som gjorts, i och med att uppföljningsprogrammet MMCUP startade, gäller personer födda efter 1986.  Andelen barn med ryggmärgsbråck som föddes i Sverige under 2007-2014 var 1,26 per 10 000 födda. Antalet barn med ryggmärgsbråck påverkas inte bara av antalet födda, utan också av andelen som överlever och även av hur många som flyttar in och ut från landet. Då dessa siffror tas med, fanns det i Sverige den 1 januari 2015 1,46 per 10 000 barn i åldrarna 0-6 år som hade ryggmärgsbråck.

I Region Jönköpings län fanns det uppskattningsvis ett 20-tal barn och ungdomar och ett 30-tal vuxna personer med ryggmärgsbråck enligt habiliteringens register Hab32.   

Mer information

Detta är en fördjupning till Ryggmärgsbråck

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård