Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Deltagare i arbetsterapiprogram - Körförmåga

Kontaktperson i länets arbetsterapiprogramgrupp: 

Datum:2018-05-14
Programansvarig: Marianne Elf

Höglandet 
Mimi Kasseberg,Rehabiliteringscentrum Eksjö
? Primärvård

Jönköping, Habo och Mullsjö
Marianne Elf, Rehabiliteringscentrum; Jönköping
? Primärvård

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 
Anna Haraldsson, Rehabiliteringscentrum Värnamo
? Primärvård

Startdatum:2016-12-12 (revidering)
Datum med kontakt med representant i ATP-grupp:
Datum för granskning av programmet inför publicering:

När och vem?

Programutvärdering görs inom två år av programansvarig

Uppdaterad: 2019-09-20
Mimi Kasseberg, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik