Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Deltagare i arbetsterapiprogram - Barn och ungdomspsykiatri

Kontaktperson i länets arbetsterapiprogramgrupp:

Datum:2017-xx-xx
Programansvarig: Maj Johansson, Rehabiliteringscentrum Värnamo

Höglandet 
Christina Fröding, Rehabiliteringscentrum Eksjö
Christina Petersson, rehabiliteringscentrum Eksjö

Jönköping, Habo och Mullsjö
Helena Jordan, Barn och ungdomspsykiatri Jönköping, Rehabiliteringscentrum Värnamo

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 
Maj Johansson, Rehabiliteringscentrum Värnamo
 

Startdatum:2017-1-12 (revidering)
Datum med kontakt med representant i ATP-grupp:
Datum för granskning av programmet inför publicering:

När och vem?

Programutvärdering görs inom två år. Vem när och hur?

Mer info

text

Uppdaterad: 2018-02-13
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik