Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Mat vid undernäring och vid risk för undernäring

Undernäring

Undernäring definieras som ett tillstånd av obalans mellan intag och omsättning av näringsämnen med ökad risk för sjuklighet.

Kostens betydelse

En fullständig kost är en förutsättning för att bibehålla en god hälsa. Maten ska vara så sammansatt att den tillgodoser energi- och näringsbehoven. Kosten ska också rusta individen för att bättre klara de sjukdomar som ofta tillstöter när man blir äldre. Dessutom kan maten tillföra lust, glädje och social samvaro.

Symtom och komplikationer

Vid undernäring förbrukas kroppens depåer av näringsämnen och kroppsvävnad bryts ner. Symtom på undernäring är ofrivillig viktnedgång, förlust av muskelmassa, proteinförluster och försämrat immunförsvar. Komplikationer blir ofta infektioner, försämrad sårläkning samt ökad sjuklighet och dödlighet. Psykiska förändringar kan visa sig i form av trötthet, inaktivitet, depression och apati. Muskelsvaghet leder i sin tur till fysisk inaktivitet och nedsatt aptit.

I de flesta fall kan inte undernäring förklaras enbart av en orsak utan flera samverkade faktorer såsom bakomliggande sjukdom, nedsatt aptit, illamående/kräkning, tand- och munhåleproblem, sväljningssvårigheter, läkemedel, depression, ensamhet, svårighet att handla mat.

Förebyggande åtgärder

Det tar längre tid att vända ett tillstånd av undernäring och viktnedgång hos en äldre person jämfört med en ung. Förebyggande insatser har alltid bättre förutsättningar att ge god effekt. Det är viktigt att upptäcka risk för undernäring i början av vistelsen på sjukhus, äldreboenden eller vid vårdkontakt i hemmet för att på ett tidigt stadium kunna behandla och undvika att förvärra tillståndet.

Mat vid undernäring och risk för undernäring:

  • anpassad måltidsmiljö
  • energi- och proteinrik kost, dvs. mer energi per volym mat genom berikning
  • adekvat måltidsordning. Nattfastans längd bör inte överstiga elva timmar, erbjud t.ex. ett sent kvällsmål eller ett tidigt morgonmål
  • energi- och näringsrika mellanmål
  • konsistensanpassad mat
  • Max 11 timmars nattfasta.

Kostråd När aptiten sviktar

Kostråd Vid sår

Recept energihutt

Nutritionsbehandling när den vanliga maten inte räcker

Näringsdrycker mm sortiment

Enteral nutrition

Ansvarig

Marie Åhs

Uppdaterad: 2017-07-10
Marie Åhs, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik