Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelslista i öppenvård

Sedan 2009 mäter länets vårdcentraler hur utlämning av läkemedelslistor sker vid läkarbesök på vårdcentralen. Mätningen görs i april och oktober. Mätningen startar onsdag morgon när vårdcentralen öppnar. Personal i kassa/reception delar ut enkäten till patienter över 18 år, eller närstående, som har ett bokat läkarbesök (akut eller planerat). Enkäten besvaras efter läkarbesöket och läggs i en uppsatt brevlåda på vårdcentralen. Från 2015 görs ingen sammanställning på länsövergripande nivå
Mätning av läkemedelslista på vårdcentral, enkät (pdf)

Mer information

Se Läkemedelskommitténs Patientsäkerhet - Mätningar

Uppdaterad: 2018-08-27
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service