Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Könsstympning av flickor och kvinnor, den tysta frågan

Könsstympning är förbjudet i Sverige, även om handlingen utförs utanför Sveriges gränser. Trots detta utsätts flickor och kvinnor fortfarande och många lider i tystnad. Cirka 140 miljoner flickor och kvinnor i världen är könsstympade och 3 miljoner utsätts varje år. Konsekvenserna av att könsstympas är både medicinska, sociala och psykiska.

Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Strategigrupp barn och unga, Resursteam Heder samt Barndialogen bjöd in till en dag om könsstympning av flickor och kvinnor. Vad krävs för att bryta tysnaden? Hur kan man arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor? Hur kan man ge bättre stöd och vård till de unga flickor och kvinnor som redan blivit utsatta?

Föreläsningsmaterial

Målgrupp

Aktiviteten vände sig till den som i sitt yrke eller ideella engagemang möter flickor eller kvinnor som är, eller riskerar att bli, könsstympade. Samtlig personal inom kvinnohälsovård inkl. ungdomsmottagningar, Elevhälsan, Barnkliniken, Barnmottagningar, Barnhälsovården, Barn- och ungdomshälsan, Primärvård, Socialtjänst, Migrationsverket, åklagare, polis.

Huvudföreläsare

Anissa Mohammed Hassan. Föreläsare och debattör. Anställd vid Länsstyrelsen Östergötland där hon arbetar som sakkunnig inom könsstympning. Anissa kommer med utgångspunkt från barnets rättigheter tala om olika former av könsstympning samt om de fysiska, sociala och känslomässiga konsekvenser som könsstympning innebär.

Länsstyrelsen i samarbete med Region Jönköpings län, Strategigrupp Barn och unga, Resursteam Heder, Barndialogen.

Kontakt

Noomi Carlsson
036-32 40 92/0767-24 74 09
noomi.carlsson@rjl.se

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion