Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Värnamo sjukhus - kontaktuppgifter för samverkan och samordnad vårdplanering

Telefonnummer för samverkan och samordnad vårdplanering för användning av medarbetare i länets kommuner och Region Jönköpings län.
Patienter och närstående hänvisas till regionens kontaktcenter
010-421 00 00.

Akutkliniken

 

Akutmottagningen

010-244 74 03

Fax

 

Hud- och STI-mottagningen

 

Telefon

010-244 79 93

Fax

 

Kirurgkliniken

 

Kirurgmottagningen

010-244 72 10

Fax

 

Stomimottagningen

010-244 88 25

Fax

 

Urologmottagningen

010-244 69 50

Fax

 

Vårdavdelning G

010-244 72 50

Fax

 

Vårdavdelning H

010-244 72 45

Fax

 

Kvinnokliniken

 

Kvinnoklinikens mottagning

010-244 73 06

Fax

 

Kvinnoklinikens vårdavdelning

010-244 73 41
010-244 88 01

Fax

 

Medicin- och geriatrikkliniken

 

Dagvården

010-244 75 51

Fax

 

Dialysenheten

010-244 87 00

Fax

 

Medicinsk vårdenhet A

010-244 76 80

Fax

 

Medicinsk vårdenhet B

010-244 75 55

Fax

 

Medicinsk vårdenhet C

010-244 75 95

Fax

 

Medicinsk vårdenhet D

010-244 75 80

Fax

 

Mottagningen

010-244 59 70

Fax

 

Ortopedkliniken

 

Ortopedmottagningen

010-244 72 60

Fax

 

Vårdavdelning A

010-244 72 40

Fax

 

Vårdavdelning B

010-244 72 35

Fax

 

Psykiatriska kliniken

 

Psykiatrisk avdelning

010-244 97 65

Fax

 

Rehabiliteringscentrum

 

Reception

010-244 78 50

Fax

 

Ögonmottagningen

 

Telefon

010-244 74 70

Fax

 

Kontakt

Dzenata Brandic
Värnamo sjukhus

Uppdaterad: 2017-12-14
Dzenata Brandic, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion