Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Hjälpmedelscentralen - kontaktuppgifter för samverkan och samordnad vårdplanering

Telefonnummer för samverkan och samordnad vårdplanering för användning av medarbetare i länets kommuner och Region Jönköpings län.
Patienter och närstående hänvisas till regionens kontaktcenter
010-421 00 00.

Kontakt

Namn Efternamn
Arbetsplats
Mejl

Uppdaterad: 2017-06-12
Marita Sandqvist, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion