Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Gnosjö kommun - kontaktuppgifter för samverkan och samordnad vårdplanering

Telefonnummer för samverkan och samordnad vårdplanering för användning av medarbetare i länets kommuner och Region Jönköpings län.
Patienter och närstående hänvisas till Gnosjö kommuns växel 0370-33 10 00.

Journummer

(jourtid kvällar, helger och nätter)


0370-33 13 30

Hemsjukvården

 

Sjuksköterska

0000-000 00

Fax

 

Arbetsterapeut

 

Fax

 

Sjukgymnast

 

Fax

 

MAS

 

Fax

 

Biståndshandläggare

 

Biståndshandläggare

 

Fax

 

LSS-handläggare

 

Fax

 

Chef

 

Särskilda boenden

 

Boende 1

 

Sjuksköterska

 

Chef

 

Fax

 

Boende 2

 

Sjuksköterska

 

Chef

 

Fax

 

Kontakt

Marita Sandqvist
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
marita.sandqvist@rjl.se

Uppdaterad: 2017-08-28
Marita Sandqvist, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion