Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Habo kommun - kontaktuppgifter för samverkan och samordnad vårdplanering

Telefonnummer för samverkan och samordnad vårdplanering för användning av medarbetare i länets kommuner och Region Jönköpings län.
Patienter och närstående hänvisas till Habo kommuns växel 036-422 80 00.

Journummer

(jourtid kvällar, helger och nätter)


036-442 83 13
0708-48 20 45

Hemsjukvården

 

Sjuksköterska

036-442 83 13
0708-48 20 45

Fax

036-476 83

Arbetsterapeut

036-442 80 85

Fax

 

Sjukgymnast

036-442 80 11

Fax

 

MAS

 

Fax

 

Biståndshandlägggare

 

Biståndshandlägggare

036-483 35
036-483 51

Fax

036-482 80

LSS-handläggare

036-483 33
036-483 55

Fax

036-482 82

Kärrsgårdens äldreboende

 

Björken

 

Enhetschef

036-442 83 26

Sjuksköterska

036-442 83 06
0708-48 20 07

Fax

036-476 83

Sörgården (demensboende)

 

Enhetschef

036-442 83 60

Sjuksköterska

036-442 83 21
0703-01 25 86

Fax

036-442 76 83

Eken

 

Enhetschef

036-4442 83 26

Sjuksköterska

036-442 83 06
0708-48 20 07

Fax

036-476 83

Linden

 

Enhetschef

036-442 83 26

Sjuksköterska

036-442 83 06
0708-48 20 07

Fax

036-476 83

Mellangården

 

Enhetschef

036-442 83 60

Sjuksköterska

036-442 82 75
0708-48 20 11

Fax

036-476 83

Norrgården

 

Enhetschef

036-442 83 60

Sjuksköterska

036-442 82 75
0708-48 20 11

Fax

036-476 83

Korttidsenheten

 

Enhetschef

036-442 83 26

Sjuksköterska

036-44 28 307

Fax

036-476 83

Kontakt

Marita Sandqvist
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
marita.sandqvist@rjl.se

Titti Eklund
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
titti.eklund@rjl.se

Uppdaterad: 2017-07-11
Marita Sandqvist, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion