Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Värnamo kommun - kontaktuppgifter för samverkan och samordnad vårdplanering

Telefonnummer för samverkan och samordnad vårdplanering för användning av medarbetare i länets kommuner och Region Jönköpings län.
Patienter och närstående hänvisas till Värnamo kommuns växel 0370-37 70 00.

Journummer

(jourtid kvällar, helger och nätter)

 
Tätort Gröna Lunden
Tätort Linneberg
Tätort Luddö
Tätort Rörestorp
Tätort Stensötan
Yttreområde 1 Bor
Ytterområde 1 Rydaholm
Ytterområde Bredaryd
Ytterområde Forsheda
070-324 74 46
070-591 57 12
070-690 33 95
072-575 39 46
072-575 38 77
070-562 51 98
070-562 51 99
070-307 17 13
070-290 67 59

Hemsjukvården

 

Sjuksköterska
 


 

Fax

 

Arbetsterapeut

 

Fax

 

Sjukgymnast

 

Fax

 

MAS

 

Fax

 

Biståndshandläggare

 

Biståndshandläggare

 

Fax

 

LSS-handläggare

 

Fax

 

Chef

 

Särskilda boenden

 

Boende 1

 

Sjuksköterska

 

Chef

 

Fax

 

Boende 2

 

Sjuksköterska

 

Chef

 

Fax

 

Kontakt

Marita Sandqvist
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
marita.sandqvist@rjl.se

Titti Eklund
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
titti.eklund@rjl.se

Uppdaterad: 2017-07-11
Marita Sandqvist, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion