Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Kontaktuppgifter för samordnad vårdplanering Nässjö kommun

Telefonnummer för samverkan och samordnad vårdplanering för användning av medarbetare i länets kommuner och Region Jönköpings län.
Patienter och närstående hänvisas till Nässjö kommuns kontaktcenter 0380-51 80 00.

Journummer

(jourtid kvällar, helger och nätter)


0380-51 74 95

Hemsjukvården

 

Sjuksköterska

0380-51 74 95

Fax

 

Sjukgymnast och arbetsterapeut

0380-51 88 55

Fax

0380-51 79 20

Enhetschef sjuksköterskor

0380-51 80 26

Enhetschef sjukgymnaster, arbetsterapeuter,
undersköterskor

0380-51 88 16

MAS

0380-51 88 05

Fax

 

Biståndshandläggare äldre

 

Gruppledare

0380-51 73 08

Fax

 

Annefors, Brinell, Erkabo, Runneryd,
Norråsagården

0380-51 85 58

Centrum norr, Ingsbergsgården

0380-51 86 65

Centrum söder, Nedre-, Mellersta- och
Övre Nygången

0380-51 85 59

Centrum, Nedre-, Mellersta och Övre Skolgången,
Åkersborg

0380-51 86 15

Forserum och Äng, Forsbacka och Lillsjögården

0380-51 85 64

Norrboda, Malmbäck, Fredriksdal, Malmåkra

0380-51 85 26

Nyhem/Hultet, Anneberg, Solberga,
Flisby och Ormaryd, Björkliden

0380-51 89 96

Åkershäll, Åker och Målen, Sjöbacken

0380-51 85 65

Bodafors, Skogsborg

0380-51 85 56

Handskeryd, Ekbackagården

0380-51 85 15

Biståndshandläggare
fysiskt och/eller intellektuellt
funktionshinder

 

Gruppledare

0380-51 85 18

Fax

 

Personer födda dag 1-8

0380-51 84 92

Personer födda dag 9-16

0380-51 88 82

Personer födda dag 17-24

0380-51 84 77

Personer födda dag 25-31

0380-51 81 26

Biståndshandläggare
psykiska och neuropsykiatriska
funktionshinder

 

Gruppledare

 

Fax

 

Personer födda dag 1-1

0380-51 87 99

Personer födda dag 11-20

0380-51 72 41

Personer födda dag 21-31

0380-1 88 96

Övriga kontakter inom

Nässjö kommun

 
Viktiga kontakter inom Nässjö kommun  

Kontakt

Marita Sandqvist
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
marita.sandqvist@rjl.se

Uppdaterad: 2018-01-24
Marita Sandqvist, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion