Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelsrelaterade problem (LRP), dvs en händelse eller omständighet i samband med en persons användning av läkemedel som har medfört eller skulle kunna medföra att bästa möjliga hälsoutfall inte uppnås, är en av de vanligaste bristerna i vården. Läkemedelsrelaterade problem kan leda till mycket allvarliga konsekvenser för patienterna.

Bland åtgärderna för att minska problemen finns kraven på att kartlägga och bedöma patientens behov av läkemedel.

I Region Jönköpings län arbetar vi systematiskt med att försöka minska läkemedelsrelaterade problem genom:

Kontakt

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
010-242 19 69
malin.m.holmqvist@rjl.se

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91
marten.lindstrom@rjl.se

Mål och uppföljning

Läkemedelskommittén samordnar mätningar för uppföljning av arbetet. Dessa finns samlade under Mål och resultat

Mer information

SKL har tagit fram ett åtgärdsprogram för Läkemedelsrelaterade problem. Läkemedelskommittén rekommenderar att åtgärdsprogrammet följs i både öppen och sluten vård.
Åtgärdsmaterialet finns sammanfattat i SKLs brsochyr Läkemedelsrelaterade problem.

Säker vård - alla gånger (nytt fönster)

Samlat stöd för patientsäkerhet, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-12-17
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service