Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Nationella formulär och brevmallar - koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering

På den här sida finns frågeformulär, frågeguider, blanketter och brevmallar som kan vara till hjälp vid kontakt med patient och arbetsgivare och i arbetet med intern och extern samverkan. Frågeformulär och blanketter har tagits fram i samarbete mellan SKL och landsting/regioner, utifrån beprövad erfarenhet. De är dock inte vetenskapligt testade.

Mallar och dokument är i pdf- eller wordformat och kan laddas ner i datorn för eget bruk. Komplettera med din landsting/region logga.

Brevmallar som kan användas vid information till patienten: 

Formulär och checklistor kan användas för att kartlägga rehabiliteringsbehov utifrån patientens situation

En stor del av koordineringsarbetet handlar om patientkontakt där fokus ligger på att skapa förändring och att ta fram resurser hos individen som ibland kan vara väl dolda. Koordinatorn ska skapa motivation hos patienter som sällan är motiverade till de för­ändringar som behövs för en lyckad rehabilitering.

Ett bra sätt att kartlägga en individs rehabiliteringsbehov är att använda frågeformulär och skattningar och att samtala med individen för att få fram kompletterande uppgifter. Dessa formulär och checklistor kan användas för att kartlägga rehabiliteringsbehov utifrån patientens situation.

Frågeformulär till arbetsgivare och anställd

För att få information om patientens arbetssituationen finns ett frågeformulär med frågor till både arbetsgivare och anställd som kan användas. Den lämnas till patienten som tar med den tlll sin arbetsgivare. Arbetsgivare och patient fyller i den tillsammans och patienten tar med den till sitt läkarbesöket. Då får läkaren information inför ev förlängd sjukskrivning och kan i intyget svara på de frågor som finns på förstasidan i formuläret. Det blir på så sätt en kommunikation mellan vården och arbetsgivare.

Det finns även en mall för att informera arbetsgivare om rehabkoordinatorns roll och kontaktuppgifter.
En hjälp vid samtalet med arbetsgivaren kan vara det tankestöd  som du kan läsa om här nedan.

Dokumentationsmall

Alla kontakter som rehabkoordinatorn har ska dokumenteras i patientens journal. Rutiner och system för journalskrivning kan se olika ut inom olika landsting. För att i framtiden kunna ta fram jämförande statistik och under­lag är det en förutsättning att samma terminologi och sökord används natio­nellt. Här finns ett förslag till journalmall för rehabiliteringskoordinatorns dokumentation.

 

Uppdaterad: 2019-11-26
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion