Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

JUST - Sällsynta diagnoser och syndrom

JUST-kurserna vänder sig till tandläkare och lämpar sig särskilt väl för tandläkare under specialiseringstjänstgöring inom alla specialiteter. Ämnet sällsynta diagnoser är tvärvetenskapligt och interdisciplinärt. Målet med utbildningen är att ge en översikt och fördjupad kunskap inom ämnesområdet baserad på aktuell forskning och dess tillämpning i kliniken.

 

Kursinformation

Kursdatum: måndag 25 maj - onsdag 27 maj 2020

Plats: Odontologiska Institutionen, Jönköping

Kursform: Föreläsningar, litteraturstudier

Omfattning: 3 dagar (Det är rekommenderat att gå alla tre dagar, men det kommer även att gå att anmäla sig till enstaka dagar)

 

Kursens innehåll

Genetik och syndromdiagnostik. Definitioner av sällsynta diagnoser. Odontologiska tecken och symptom vid sällsynta diagnoser. Diagnostik av avvikelser i orofacial funktion. Exempel på sällsynta diagnoser med mun- och tandsymptom. Kunskapsläget om behandling. Handläggning och nätverkssamarbete kring patienter med behov av särskilt omhändertagande i tandvården. Etik och bemötande. Organisationen av sällsynta diagnoser (odontologi, medicin, patientföreningar). Databaser om sällsynta diagnoser.


– Måndagen den 25 maj: klinisk genetik samt brukarperspektiv
– Tisdagen den 26 maj: sällsynta diagnoser och syndrom, odontologiska tecken och symptom,  handläggning, fallbeskrivningar, multidisciplinärt samarbete, nätverk, databaser
– Onsdagen den 27 maj: avvikelser i orofacial funktion, fortsättning sällsynta diagnoser och syndrom, odontologiska tecken och symptom, fallbeskrivningar och multidisciplinärt samarbete

 

Föreläsare

Johanna Norderyd, övertandläkare och Pernilla Holmberg, övertandläkare, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Odontologiska Institutionen, Jönköping

Cecilia Gunnarsson, docent, Klinisk genetik, Universitetssjukhuset, Linköping

Anna Ödman, övertandläkare, och Lisa Bengtsson, logoped, Mun-H-Center, Göteborg

Riksförbundet sällsynta diagnoser
 

Kursavgift

8 500 kronor, exkl. moms. I kursvagift ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur , resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

 

Anmälan

Sista anmälningsdag är fredag 31 januari. Efteranmälan kan göras i mån av plats.

Anmäl dig här
 

Återbud

Meddela eventuella återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

 

 

 

 

 

Anmälan

Kursanmälan JUST - Sällsynta diagnoser och syndrom

 

Kontaktperson

Utbildningssekreterare
Martina Florin
Tfn: 010-242 53 20
E-post:

Kursmaterial

 

Uppdaterad: 2019-09-24
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården