Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vinterkräksjuka (Calici)

Vårdhygieniska riktlinjer

Checklistor

Chefens kom i håg på korttidsenhet och särskilt boende

Hygienrutiner i ordinärt boende

Hygienrutiner i särskilt boende

Signeringslista för utökad städning på särskilt boende

Blanketter

Informationsmaterial

STOP-skylt

Information till vårdtagare med vinterkräksjuka

Information till vårdtagare

Information till besökare

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

010- 242 23 34

Amelie Magnander
Hygienläkare
amelie.magnander@rjl.se
010-242 23 57

Mer information

Uppdaterad: 2018-05-03
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv