Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Informationsmaterial

Anslag för tid och plats för vaccination

Anslaget gör du enkelt själv i en mall för informationsblad, som finns i intranätet.

Öppna den mall om passar din enhet (Region Jönköpings län eller Vårdcentralerna Bra Liv), öppna eller spara och "Aktivera redigering".

 • Alternativ 1: Skriv in din information, spara och skriv ut.
 • Alternativ 2: Ta bort all text i mallen, skriv ut och skriv tiderna för hand.

Mallar för enklare trycksaken (intranätet, nytt fönster)

Exempel – anslag för tid och plats (pdf)

Affischer

 • Affischer med budskapet "Tacka ja till vaccination!" delas ut till mottagningar och kliniker som representeras på informationsträffarna. Skickas till övriga vaccinerande enheter.
 • Kort att dela ut till gravida i andra och tredje trimestern, med budskapet om att vaccinera sig, skickas till kvinnohälsovården.

Annonser

 • Samlingsannonser med alla vårdcentralers tid och plats för vaccination annonseras både i invånartidningen "För ett bra liv i en attraktiv region" och i länets tidningar.

  Meddela tid och plats för vårdcentralens vaccination mot säsongens influensa senast 14 september 2018 till kommunikationsavdelningen:
  Tid och plats för vaccination 2018 (intranätet, nytt fönster)
 • Vårdcentralerna ansvarar själva för att boka och bekosta egna annonser i de lokala tidningarna.
 • Information kommer också att finnas på Region Jönköpings läns webbplats 1177.se, samt regionens Facebook-sida 1177 Vårdguiden Jönköpings län.

Affischer: God handhygien

Folkhälsomyndighetens informationsblad till gravida

Vaccination mot influensa - information till dig som är gravid (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2018-08-28
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion