Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Tarmsmitta

Vårdhygieniska riktlinjer om tarmsmitta

Avskrivning av bärarskap

Tarmsmitta - utbrott i samhället

Screening tarmsmitta personal (Riktlinje finns hos Regionens arbetsmiljöenhet)

Smittskyddsblad

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
010-242 23 34

Uppdaterad: 2018-01-18
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv