Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Inspirationsdag för chefer och personer med ledningsanvsar som arbetar med Senior alert 8 juni 2017

Om föreläsare och seminarier:

Presentationer:

Film från inspirationsdagen, Maj Rom (25 min):

Film från inspirationsdagen, Jeanette VanCura (17 min):

Film från inspirationsdagen, Susanne Lundblad (45 min):

Film från inspirationsdagen, Marianne Lidbrink (23 min):

Film från inspirationsdagen, Anette Nilsson (46:26 min):

 

 

Uppdaterad: 2017-12-07
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion