Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Positioneringskuddar

För vem?


Positioneringskuddar kan förskrivas till person med kontrakturer, felställningar och/eller trycksår när personen själv inte kan utföra lägesändring, bibehålla en funktionell sittställning eller ett funktionellt viloläge.

Mål med hjälpmedlet


  • Att förebygga felställningar
  • Att minska spasticitet och/eller tonus
  • Att förebygga trycksår

Förskrivare


Arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska/distriksjuksköterska

Kriterier


  • Positioneringskuddar kan vara lämpliga att prova vid hög eller låg tonus och spasticitet samt vid olika typer av rörelseinskränkningar i framför allt höfter och knän.
  • Positioneringskuddarna kan också användas för positionering i sittande i samband med olika aktiviteter t ex att äta, men även för att underlätta andning.

Kontraindikation


Positioneringskuddar kan inte förskrivas vid skada, sjukdom eller smärta som är övergående.

Uppföljning


Förskrivning av positioneringskuddar ska följas upp regelbundet för att kontrollera om personens status är förändrat, att kuddarna placeras rätt och att önskad effekt uppnås.

Isokoder


044827 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Sortiment


Länk till sortiment

Hjälpmedelscentralens kundservice

010 -242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Råd om vård dygnet runt på 1177.se (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-09-29
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service