Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Rutin för hiv-provtagning

Alla har rätt att testa sig för hiv utan kostnad och utan att ge någon närmare förklaring. Den som begär det har även rätt till anonym provtagning, se nedan.

För att ett hiv-test skall vara tillförlitligt måste det ha gått minst sex veckor sedan det misstänkta smittotillfället.

I första hand uppmanas den som önskar ett hiv-prov vända sig till:

 • Vårdcentral
 • STD-mottagning
 • Ungdomsmottagning

Den som ordinerar ett hiv-prov är ansvarig för att lämna provsvar till patienten.

I andra hand kan patienten boka en tid på infektionsmottagningen hos hiv-sjuksköterska för samtal, provtagning och provsvar.

I undantagsfall kan hiv-provtagning göras direkt via provtagningscentralerna på Ryhov, Värnamo och Höglandets sjukhus med en hiv-sjuksköterska på infektion som svarsmottagare. Personal på provtagningscentralen måste då ta kontakt med sköterska på infektionsmottagningen (telefonnummer: 25139) varvid tid för provsvar bokas och ges till patienten. Inga svar lämnas via telefon.

Anonym provtagning för hiv-infektion

Den som vill kan begära att testas anonymt för hiv. Om provsvaret är negativt räcker det med att detta antecknas i den provtagnes anonyma journal. Om hivtestet däremot är positivt bryts anonymiteten och smittan journalförs på vanligt sätt.

Tillvägagångssätt vid anonym provtagning

 • Provet beställs på pappersremiss för Mikrobiologen
 • Längst ner på remissen sitter etiketter med tre bokstäver och tre siffror
  • en etikett sätts på provröret
  • en etikett sparas hos provtagaren tillsammans de anteckningar om fallet som utgör patientens anonyma journal
  • en etikett ges till patient som identifikation
 • På remissen notera: provsvar anonymt
 • Avtala med patienten om att hämta sitt provsvar på kliniken
 • Vid positivt provsvar bryts anonymiteten och patienten remitteras till infektionskliniken

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
010 -242 23 34

malin.bengner@rjl.se

Uppdaterad: 2019-03-20
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion