Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Psykologresurs, rehabiliteringscentrum

Målgruppsdokument för psykologerna inom rehabiliteringscentrum, är en resurs för patienter inom den somatiska specialistsjukvården.

Inklusionskriterier

Psykiska problem, symptom med reaktioner på, eller sekundära till:

  • Somatisk sjukdom
  • Kroppskada
  • Medicinsk behandling/åtgärd
  • Bristande compliance

Exklusionskriterier

  • När det inte föreligger behov av somatisk specialistvård
  • Tydlig eller tyngre psykiatrisk anamnes såsom:

- svåra bipolära tillstånd
- psykotiska tillstånd
- svåra/djupa depressioner
- svåra tvångssyndrom
- svåra ångesttillstånd
- hög suicidrisk
- personlighetssyndrom

Om en patient med tyngre psykiatrisk diagnos remitteras med anledning av somatisk sjukdom, tar rehabiliteringscentrum ställning till om det går att ta emot patienten helt avgränsat från den psykiatriska diagnosen, eller föreslå/erbjuda remiss till psykiatrisk mottagning.

Ansvarig

Susanne Almers
Verksamhetschef
Rehabiliteringscentrum

010-242 40 26

Fastställt av

Micael Edblom
Sjukvårdsdirektör
Psykiatri och rehabilitering

010-242 23 32

Version

Fastställd 2017-11-21

 

Uppdaterad: 2021-03-09
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv