Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Rapportering samordnad vårdplanering vid utskrivning

Respektive verksamhet rapporterar status och skickar in frågor och rapporter senast varje onsdag kl 14:00. Länssamordnare svarar senast fredag kl 08:00.

Skicka in rapport

Status

Grön gubbe Går bra, följer plan

Gul gubbe Går framåt men har förseningar eller hanterbara problem

Röd gubbe Går dåligt, inga framsteg, riskerar att inte uppfylla målen

Fråga/rapport

Gäller vecka


Rapporterat av

E-postadress

 

 

Status/rapporter

Vecka
1
Vecka
2
Vecka
3
Vecka
4
Vecka
5
Vecka
6
Vecka
7
Vecka
8
Vecka
9
Vecka 10 Vecka 11
Vecka 12 Vecka 13 Vecka 14 Vecka 15 Vecka 16 Vecka 17 Vecka 18 Vecka 19 Vecka 20 Vecka 21 Vecka 22
Vecka 23 Vecka 24 Vecka 25 Vecka 26 Vecka 27 Vecka 28 Vecka 29 Vecka 30 Vecka 31 Vecka 32 Vecka 33
Vecka 34 Vecka 35 Vecka 36 Vecka 37 Vecka 38 Vecka 39 Vecka 40 Vecka 41 Vecka 42 Vecka 43 Vecka 44
Vecka 45 Vecka 46 Vecka 47 Vecka 48 Vecka 49 Vecka 50 Vecka 51 Vecka 52      

 

Uppdaterad: 2018-05-07
Erica Kyhlberg, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion