Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Samverkansnämnd  (SVN) 2018-03-23

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Kallelse

Kallelse 2018-03-23 (pdf, nytt fönster)

Protokoll

Protokoll (pdf, nytt fönster)

Handlingar

 

 

 

 

 

Kontakt

Johan Jarl
Landstinget i Kalmar län
0480-841 46

Planerade möten 2018

Tidplan sydöstra sjukvårdregionen 2018 (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-02-27
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion