Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Samverkansnämnd (SVN) 2018-05-03

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Kallelse 2018

Kallelse 2018-05-23

Handlingar

Rekommendation nivåstrukturering sarkom

Remisssvar screening prostatacancer

Fokusområden 2018-2019

Nominering högspecialiserad vård

Nationella riktlinjer endometrios

Nationella riktlinjer epilepsi

Nationella riktlinjer psoriasis

Inkommen skrivelse årsredovisning 2017 Östergötland

Protokoll

Protokoll 2018-05-23

Kontakt

Johan Jarl
Landstinget i Kalmar län
0480-841 46

Planerade möten

Tidplan sydöstra sjukvårdregionen 2018

Uppdaterad: 2019-07-10
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion