Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Johan Jarl
Landstinget i Kalmar län
0480-841 46

Planerade möten

Tidplan sydöstra sjukvårdregionen 2018

Uppdaterad: 2019-07-11
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion