Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Stöd för val av systematiskt förbättringsarbete inom psykisk hälsa

Var tredje patient i väntrummet på en svensk vårdcentral har en bristande psykisk hälsa.
Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, använder sina resurser väl, har förmåga att hantera livets motgångar och har känslan att vara delaktig i samhället.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, lyfter fram arbets- och utvecklingsområden i primärvården:

  • Psykosociala team
  • Preventivt arbete och smarta samarbeten för att minska sjukskrivning
  • E-hälsa, internetbehandling och självhjälp
  • Samarbete mellan primärvård och psykiatri
  • Arbete med asylsökande och nyanlända
  • Äldres psykiska hälsa
  • Unga och unga vuxnas psykiska hälsa

Primärvårdens roll för psykisk hälsa

Mer information

Information om psykisk hälsa på SKL:s hemsida

Uppdaterad: 2018-01-19
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv