Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Vecka 6 2018 - status samordnad vårdplanering vid utskrivning

Kopiera och klistra in aktuell status:

Går bra Går bra följer plan
Går ganska bra Går framåt men har förseningar eller hanterbara problem
Går bra Går dåligt, inga framsteg, riskerar att inte uppfylla målen

 

Höglandets sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Datum

Kontaktperson

Aneby

 

 

2017-12-12

Pernilla Sjö

Eksjö

 

 

2017-12-12

Christina Bråkenhielm Persson

Nässjö

Går bra

 

2018-02-08

Margareta Lägervik

Sävsjö

 

 

2017-12-12

Kerstin Carlsson

Tranås

 

 

2017-12-12

Ingela Sundell

Vetlanda

Går ganska bra

Vi upplever att arbetet fortlöper men att man från sjukhuset ofta anger ett datum då Esther är utskrivningsklar men att det ändras. Datumet flyttas fram och det är oftast inte bara en gång utan flera. Detta påverkar vår planering och får konsekvenser som medför extrakostnader. Gäller processen även de som tillhör psykiatrin? Vår upplevelse är att man ej tillämpar den på dessa enheter. Vi upplever att rehab personal på sjukhuset inte besvarar våra frågor i samma utsträckning som andra professioner. För att få bekräftat att man läst det vi skrivit vore det bra om man svarade i en kommentar ex se journalanteckning om man ej vill skriva dubbelt. Det ger oss respons på att man sett våra meddelande.

2017-12-12

Jennie Svensson

Höglandssjukhuset

 

 

 

 

Chefsjuksköterska

 

 

2017-12-12

Annika Fransson

Vårdcentraler

 

 

 

 

Aneby vårdcentral

 

 

2017-12-12

 

Bodafors vårdcentral

 

 

2017-12-12

Pernilla Mårtensson

Bräcke diakoni Nyhälsan

 

 

2017-12-12

Elisabet Olsson

Eksjö vårdcentral

 

 

2017-12-12

Eva Palmberg

Johanna Kreutz

Landsbro vårdcentral

 

 

2017-12-12

Jane Broling-Danielsson

Lena Wendel

Läkarhuset i Tranås

 

 

2017-12-12

 

Mariannelunds vårdcentral

 

 

2017-12-12

Linda Boelee

Nässjö Läkarhus

 

 

2017-12-12

Malin E Lundberg

Nässjö vårdcentral

 

 

2017-12-12

Susanne Bergander

Sävsjö vårdcentral

 

 

2017-12-12

Sabine Ljung

Tranås vårdcentral

 

 

2017-12-12

 

Unicare vårdcentral, Vetlanda

 

 

2017-12-12

Stefan Gunnarsson

Ingvor Andersson

Vetlanda vårdcentral

 

 

2017-12-12

Jane Broling-Danielsson

Sandra Andersson

Vårdcentralen Aroma

 

 

2017-12-12

Anneli Karlsson

Eva Karlsson

 

 

Jönköpings sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Datum

Kontaktperson

Habo

 

 

 

Karin Olin

Jönköping

Går ganska bra

Ett problem uppkommer då Esther beviljats korttidsvistelse efter utskrivning och där en vårdcentral har läkaransvaret medan patienten är listad på en annan där alltså vårdsamordnaren finns. Behövs SVPL just då? Kan det kanske vara en fördel att avvakta antingen fram till avslutningen av vistelsen alternativt till strax efter hemkomsten från korttidsvistelsen? Vid utskrivning från slv är det vårdsamordnaren som är den fasta vårdkontakten. SVPL görs enligt riktlinjen dvs inom 3 dagar efter utskrivningsmeddelandet.

Skulle det vara en fördel om det i länsöverenskommelsen fanns mera utrymme för att i högre grad anpassa tiden för SVPL utifrån Esthers behov och situation? Det är viktigt att riktlinjen följs och att inga lokala avvikelser görs. Vi kan se i flödet i Cosmic Link att det ibland finns oklarheter vem som kallas och deltar vid SVPL. Vi ser också att utskrivningsklar/utskrivningsmeddelande skickas samma dag och tid som personen skrivs ut vilket innebär att kommunen inte alltid hinner med att bekräfta utskrivningen innan Esther kommit hem.. Det här är ett avsteg ifrån riktlinjen, personen ska komma hem när allt är på plats och klartecken givits från kommunen.Vi har haft några ärenden där personer gått hem med behov av utökade insatser men inget initiativ till SVPL gjorts. Initiering till SVPL görs när det finns ett nytt/utökat behov! Det uppstår stora svårigheter vid bokning av SVPL, där det blir missförstånd vilken tid som gäller, dubbelbokningar då vi inte har gemensamma kalendrar mellan kommun och vårdsamordnare. Pågår det arbete med att skapa gemensamma kalendrar? Nej, fokus just nu är att optimera kalendrar över repektive kommun som ett verktyg för vårdsamordnaren för att inte dubbelboka kommunens resurser.

 

Johanna Lindqvist

Mullsjö

 

 

 

Susanne andersson Lilja

Länssjukhuset Ryhov

 

 

 

 

Chefsjuksköterska

 

 

 

Anette Abrahamsson

Vårdcentraler

 

 

 

 

Bankeryds vårdcentral

Går ganska bra

Sjukhuset skriver att patienten är utskrivningsklar i Link men skickar inte utskrivningsmeddelande, svårt förhålla sig till och blir dubbla budskap. Vi är konsekventa och kallar inte till SVPL förrän meddelande är skickat, är det rätt? Datum för utskrivning ska vara känt och utifrån det kallar man till SVPL, under förutsättning att en initiering har gjorts.

Mycket ojämt inflöde vad gäller kallelse till SVPL. Svårt att planera versamheten! En vecka gjorde vi sex SVPL på fem dagar och denna vecka blir det nog ingen.

Fortfarande finns det biståndsshandläggare som plötsligt skriver i Link en kallaelse tid för vårdplanering. Känner de att vårdsamornare har tagit deras arbetsuppgift? detta måste klargöras annars blir det svårt att arbeta tillsammans. Det är viktigt att samtliga ansvarar för sin del av processen och ser över sin funktion i det nya arbetssättet.

Det måste bli ändring på att fördröja tiden från tre dagar att kalla till SVPL när hemteam sköter vården de första veckorna, eller så måste alla oavsett huvudman/ proffession förstå vad lagen säger och att vi måste följa den, vad vi än tycker !!! Det är viktigt att riktlinjen följs oavsett sin ståndpunkt. Riktlinjen är framtagen i samverkan och ska följas.

 

 

Marianne Hörnmark

Bräcke Diakoni Lokstallarna

 

 

 

Vanja Arrias

Madeleine Helgeroth

Gränna vårdcentral

 

 

 

Margareta Andersson

Habo vårdcentral

 

 

 

Cecilia Malmind

Hälsan 1

 

 

 

Karolina Dalemo

Lenka Jansson

Hälsan 2

 

 

 

Carola Skoglund Vågström

Kungshälsan

 

 

 

Annika Lilja

Läkarhuset Huskvarna

 

 

 

Noomi Brohede Lagerström

Läkarhuset Väster Jönköping

 

 

 

Johan Svensson

Läkarhuset Öster Jönköping

 

 

 

Gabriella Orrgren

Mullsjö vårdcentral

 

 

 

Sandra Vackmyr

Norrahammars vårdcentral

 

 

 

Pia Birath Moberg

Rosenhälsan

 

 

 

 

Rosenlunds vårdcentral

Går bra

Svårt att var med i processen ej delaktiga vid hemtagningsteam eller kortidsplats.När ska vårdsamordnare och biståndshandläggare träffas? När vi kallar till SVPL har vi fått besked att kortidsplats eller hemtagningsteam har beviljats.  Enligt riktlinjen ska SVPL med kallade aktörer träffas inom tre dagar.Inga svar kommer in efter 16.00 från samtliga om vi ställt en fråga vid 12.00 Det är viktigt att LINK bevakas minst 3 gånger/dag! (8,12,16). Hur ska kontakten med PVE och MGT ske? Kontakten tas tillsvidare via telefon.

 

Anna-Karin Nilsson

Råslätts vårdcentral

     

Anna Ekfeldt

Tenhults vårdcentral


Går ganska bra

Vi har gjort en SVPL tillsammans med hemteam och anhöriga. Inge kontakt med bistånshandläggare. De professioner som är kallade ska delta enligt riktlinjen.

 

 

Anna-Karin Nilsson

Wasa vårdcentral

     

 

Wetterhälsan

     

 

Öxnehaga vårdcentral

     

 

 

 

Värnamo sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Datum

Kontaktperson

Gislaved

 

 

 

Margareta Hammarberg

Gnosjö

 

 

 

Elisabeth Linderos

Vaggeryd

 

 

 

Maria Åhman

Värnamo

Går ganska bra

-beräknad datum för utskrivning ändras ofta. -psyk.långt kvar

 

Ann Lindqvist

Värnamo sjukhus

 

 

 

 

Chefsjuksköterska

 

 

 

Dzenata Brandic

Vårdcentraler

 

 

 

 

Anderstorps vårdcentral

Går bra

Haft 2 st. SVPl i hemmet efter utskrivning från sjukhuset.

 

Anette Åkesson

Gislaveds vårdcentral

 

 

 

Anette Åkesson

Gislehälsan

 

 

 

Heike Porath

Gnosjö vårdcentral

Går ganska bra

 

 

Jennie Widén

Rydaholms vårdcentral

 

 

 

Helen Waldestål

Skillingaryds vårdcentral

Går ganska bra

Svårt att börja planera för hemkomsten när inte alltid plan tiden kommer inom 24 h och ibland  så kallas inte alla berörda befattningar av slutenvården, vilket gör att det inte går att bemanna i Link. Link används inte fullt ut och det gör det svårt att kalla till vårdplaneringar då man inte vet om Ester ska till hemmet eller till korttids boende. Har haft flera Svpl nu och tycker att det går i rätt riktning. Dock kommer inte alla som vårdsamordnaren kallar via link till Svpl. Upplever det svårt att ha en Svpl på korttidsboende inom tre dagar efter utskrivningsmeddelandet, det hade varit bättre om detta kunde styras utifrån Esters behov av vårdplanering dvs ibland inom tre dagar och ibland i samband med hemgång från korttidsboendet.

Det är viktigt att riktlinjen är känd och att den följs av alla inviolverade aktörer. Erfarenheter visar att processen fungerar om alla aktörer ansvarar för sin del. 

2018-02-07

Jenny Ankarstrand

Smålandsstenars vårdcentral

 

 

 

Eva Lundberg

Unicare Apladalen

     

Ann-Mari Sandström

Vaggeryds vårdcentral

 

 

 

Maria Ottosson

Vråens vårdcentral Värnamo

 

 

 

Marica Arntsson

Väster vårdcentral Värnamo

 

 

 

Inger K Gustavsson

Uppdaterad: 2018-03-09
Erica Kyhlberg, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion