Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Vecka 7 2018 - status samordnad vårdplanering vid utskrivning

Kopiera och klistra in aktuell status:

Går bra Går bra följer plan
Går ganska bra Går framåt men har förseningar eller hanterbara problem
Går bra Går dåligt, inga framsteg, riskerar att inte uppfylla målen

 

Höglandets sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Aneby

Pernilla Sjö

 

 

Eksjö

Emily Tärneberg

Ann-britt Almkvist

Går ganska bra

 

Nässjö

Margareta Lägervik

Går bra

 

Sävsjö

Kerstin Carlsson

 

 

Tranås

Ingela Sundell

 

 

Vetlanda

Jennie Svensson

 

 

Höglandssjukhuset

 

 

Chefsjuksköterska

Annika Fransson

Går ganska bra

 

Vårdcentraler

 

 

Aneby vårdcentral

 

 

Bodafors vårdcentral

Pernilla Mårtensson

 

 

Bräcke diakoni Nyhälsan

Elisabet Olsson

 

 

Eksjö vårdcentral

Eva Palmberg

Johanna Kreutz

 

 

Landsbro vårdcentral

Jane Broling-Danielsson

Lena Wendel

lena.wendel@rjl.se

 

 

Läkarhuset i Tranås

 

 

Mariannelunds vårdcentral

Linda Boelee

 

 

Nässjö Läkarhus

Malin E Lundberg

 

 

Nässjö vårdcentral

Susanne Bergander

Går bra

 

Sävsjö vårdcentral

Sabine Ljung

 

 

Tranås vårdcentral

 

 

Unicare vårdcentral, Vetlanda

Stefan Gunnarsson

Ingvor Andersson

ingvor.andersson@unicare.nu

 

 

Vetlanda vårdcentral

Jane Broling-Danielsson

Sandra Andersson

sandra.a.andersson@rjl.se

 

 

Vårdcentralen Aroma

Anneli Karlsson

Eva Karlsson

 

Att skicka inskrivningsmeddelande, kallelse och utskrivningsklar sent på fredag eftermiddag inte helt ok kan jag tycka. Sjukhuset ville skicka hem patienten utan hjälp men pat och anhöriga krävde insats.Då har man inte haft en tidig dialog med patienten ang hjälpbehovet, var inlagd pga stroke.

 

 

Jönköpings sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Habo

Karin Olin

Går bra

Processen följs inte av slutenvården. Inskrivningsmeddelanden görs inte i tid utan sedan skickas inskrivningsmeddelande, kallelse och utskrivningsmeddelande samma dag. Det gör det omöjligt för kommunen att förbereda för insatser i god tid så att personerna kan gå hem inom 24 timmar.

Jönköping

Johanna Lindqvist

Går ganska bra

Har haft ärenden där personer skickats hem med befintliga insatser där ingen initiering till samordnad vårdplanering skickats men där det visat sig när personen kommer hem att det finns ett utökat behov. Upplever att utskrivningsmeddelanden ibland skickas när personen redan lämnat sjukhuset. Eller att det skickas trots att personen inte är klar och tiden för utskrivning flyttas fram.

Mullsjö

Susanne Andersson Lilja

Går ganska bra

 

Länssjukhuset Ryhov

 

 

Chefsjuksköterska

Anette Abrahamsson

Går ganska bra

Det upplevs att kommunikationen är rörig i LINK. Ibland svårt att förstå vem buskapet är riktat till.

Upplevelse av att det ibland kan dröja länge innan man får svar på kommentarer i LINK.

En svårighet är att man inte kan fylla i att det är ett palliativt ärende

Vårdcentraler

 

 

Bankeryds vårdcentral

Marianne Hörnmark

Går ganska bra

Många patienter har hemteam de första två veckorna och det är ett kanon bra arbetssätt tycker vi. Den SVPL vi kallar till efter tre dagar känns då ineffektiv. Vi tycker det skulle kännas mer kvalitet i arbetet som vårdsamornare att vara med när hemteamet släpper och planering görs med hemtjänst och HSV som kommer finnas med över tid. Kontaktuppgifter till oss på vårdcentralen får ju patinenten med sig via LINK-vårdplanen.Finns det några konkreta förbättringar på detta område, många som jobbar med det reagerar ju? Den förbättring som måste till är att alla aktörer respekterar och följer den länsgemensamma riktlinjen.

Hur gör vi när vi kallar till SVPL men inte får svar i LINK från biståndshandläggare ex vart patient har fått plats, eller ska hen gå hem? Tacksam om du återkopplar till oss länssamordnare med aktuellt ärende!

Bräcke Diakoni Lokstallarna

Vanja Arrias

vanja.arrias@brackediakoni.se

Madeleine Helgeroth

madeleine.helgeroth@rjl.se

 

 

Gränna vårdcentral

Margareta Andersson

 

 

Habo vårdcentral

Cecilia Malmind

 

 

Hälsan 1

Karolina Dalemo

Lenka Jansson

lenka.jansson@rjl.se

Går ganska bra

SVPL 1 Fungerade bra, Vårdsamordnare bokade samma tid som biståndshandläggare, inga fler aktörer då detta inte önskades initialt.Har efter det ordnat så hon får prata med arbetsterapeut, vårdsamordningsnummer vid behov samt medicinering för UVI efter sjukhusvistelse. SVPL 2: Med dsk i kommunen, anhörig, patienten och vårdsamordnare.Fungerade mindre bra, kompressionsbehandling inledd på sjukhus utan ankeltryck, finns inte noterat. Remiss skulle gå till vc ang uppföljning smärta samt venös insuff men missats? Hemteam som har haft mycket hade inte rapporterat över till hemsjukvård angående såromläggning, dosettdelning, rörigt men kändes bra att fånga upp situationen. SVPL 3 I hemmet med patient anhöriga biståndshandläggare, distriktssköterska från kommunen, läkare från vs I, (ingen patient som var utskriven utan vi har fångat det själva) fungerade bra fått insatser av alla professioner. Arbetsterapeut skulle behövts men det är svårt att nå ”akut”.Grön gubbe. Utskrivningsärende nr 3: pt skulle få besök av arbetsterapeut samma dag som utskrivning för översyn av hjälpmedel, kontakt tagen av biståndshandläggare._Behov av SVPL ej nämnt i LINK.

Hälsan 2

Carola Skoglund Vågström

 

 

Kungshälsan

Lovisa Oskarsson

Går bra

När patienter flyttas från en avdelning på Ryhov til en annan måste avdelningen skriva ut patienten ur Link och den nya avd. göra en ny inskrivning. Detta görs inte Vi blir fortfarande nekade att göra SIP på korttidsboenden, biståndshandläggare vill inte boka in möten med oss. När det gäller byte av klinik så måste man skriva ut och in personen i Link, ej byte inom samma klinik.

I de sammanhang som vi länssamordnare deltar i så uppmanar vi alltid alla att följa den länsgemensamma riktlinjen.

Läkarhuset Huskvarna

Noomi Brohede Lagerström

 

 

Läkarhuset Väster Jönköping

Johan Svensson

johan.svensson@rjl.se

 

Vid utskrivning till korttidsplats är det otydligt vad som gäller. kommunen vill ej vårdplanera inom 3 dagar på korttidsboendet.

I många fall är det för tidigt att vårdplanera inom 3 dagar. Ska man följa riktlinjen utan undantag?

Kommun/hemteam har egen plan för vårdplanering. Är det meningen att vi ska åka helt själva?

vilka kontaktvägar finns till PVE och MGT?

Kommer det en förbättring av Link?

Hur kan kommunen och Regionen samverka för att förbättra kontakten? Upplever dåligt bemötande pga hög arbetsbelastning.

I de sammanhang som vi länssamordnare deltar i så uppmanar vi alltid alla att följa den länsgemensamma riktlinjen.

När det gäller vårdsamordning vid in-och ut skrivning och personen är känd av MGT/PVE (SSHI) så används telefon, övriga fall gäller remissförfarande.

Ja, ny version av LINK kommer, oklart när.

Workshop, dialogbesök, nätverksträffar är planerade aktiverade framöver. Andra förslag välkomnas att få in till oss!

Läkarhuset Öster Jönköping

Gabriella Orrgren

 

 

Mullsjö vårdcentral

Sandra Vackmyr

sandra.vackmyr@rjl.se

 

 

Norrahammars vårdcentral

Pia Birath Moberg

 

 

Rosenhälsan

 

 

Rosenlunds vårdcentral

Anna-Karin Nilsson

Går ganska bra

Svårt att planera när sjukhuster flyttar utskrivnings datum. Ibland inga tydliga utskriftmeddelande utan blandas i annan text om trolig hemgång. Ett utskrivningsmeddelande ska alltid skickas och får inte blandas in i kommentarerna.

Håller med Bankreyd och övriga om flödet vid hemteam och kortidsplats bättre och komma in längre fram i processen

Råslätts vårdcentral

Anna Ekfeldt

   

Tenhults vårdcentral

Anna-Karin Nilsson

   

Wasa vårdcentral

   

Wetterhälsan

   

Öxnehaga vårdcentral

   

 

 

Värnamo sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Gislaved

Margareta Hammarberg

 

 

Gnosjö

Elisabeth Linderos

 

 

Vaggeryd

Maria Nordgren

 

 

Värnamo

Ann Lindqvist

Går ganska bra

Planerad vårdtid dröjer. Svårt att få svar från slutenvården i Link. ADL bedömning planeras att göras efter planerat utskrivningsdatum. Vårdsamordnarna kallar till vårdplanering i hemmet innan grundplaneringen från kommunen är gjord. Vårdsamordnare arkiverar ärende som fortfarande är pågående. Återkoppling från psykiatrin är bristfällig i Link.

Värnamo sjukhus

 

 

Chefsjuksköterska

Dzenata Brandic

 

 

Vårdcentraler

 

 

Anderstorps vårdcentral

Anette Åkesson

 

Haft flera SVPL i hemmet. Mycket bra samarbete med kommunen.  Har fler ärenden än tider avsatta till SVPL. Svårt att då hålla tiden med SVPL inom 3 dagar! Dubbeldokumentering i både LINK och journal är svår att hinna med. Försöker att undan för undan sätta mig in i arbetssättet för vårdsamordning, men tiden saknas. Jag är ensam vårdsamordnare på 16000 listade pat. och förväntas sköta sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på v.c

Gislaveds vårdcentral

Anette Åkesson

Går ganska bra

Haft flera SVPL i hemmet. Mycket bra samarbete med kommunen.  Har fler ärenden än tider avsatta till SVPL. Svårt att då hålla tiden med SVPL inom 3 dagar! Dubbeldokumentering i både LINK och journal är svår att hinna med. Försöker att undan för undan sätta mig in i arbetssättet för vårdsamordning, men tiden saknas. Jag är ensam vårdsamordnare på 16000 listade pat. och förväntas sköta sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på v.c

Gislehälsan

Heike Porath

 

 

Gnosjö vårdcentral

Jennie Widén

Går ganska bra

Det verkar något oklart vad gäller vilken information som lämnad i Link ifrån slutenvården. Förekommer ofta att information finns i journaltext men inte framgår i Link, denna info kan då inte läsas av biståndshandläggare vilket ofta är väsentligt. Meddelande angående förväntad vårdtid saknas fortfarande relativt ofta.

Rydaholms vårdcentral

Helen Waldestål

 

 

Skillingaryds vårdcentral

Jenny Ankarstrand

Går bra

Samarbetet med medarberare i kommunen har fungerat bra. Vi ser fram emot Workshopen.

Smålandsstenars vårdcentral

Eva Lundberg

 

 

Unicare Apladalen

Ann-Mari Sandström

   

Vaggeryds vårdcentral

Maria Ottosson

 

 

Vråens vårdcentral Värnamo

Ulrika Fransson

 

 

Väster vårdcentral Värnamo

Inger K Gustavsson

 

 

Uppdaterad: 2018-02-21
Erica Kyhlberg, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion