Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Litteratur och länkar

Innehåll:

I anslutning till läkemedelsförråd ska relevant litteratur finnas. Uppslagsverk, informationshäften och annan litteratur läses/hämtas på Internet eller beställs i vissa fall.

Allmänna:

  • FASS. Läkemedelsbranschens samlade förteckning över human-läkemedel. Finns både för vårdpersonal och för patienter. Läkemedelsföretagen väljer själva om deras läkemedel ska finnas med i FASS, vilket gör att alla godkända läkemedel inte hittas där. I FASS ingår inte heller licenspreparat eller extemporeläkemedel. Vissa produktresuméer för licensläkemedel och extemporeläkemedel kan fås från apotek.
  • Läkemedelsboken  (LB). Ges ut elektroniskt av Läkemedelsverket och är en vägledning för läkare vid läkemedelsbehandling. Den vänder sig till ickespecialister och öppenvårdsläkare.  
  • FAS UT. En vägledning kring utsättning av läkemedel med förslag på nedtrappningsschema och beskrivning av eventuella utsättningssymtom. Nätversion finns, men kräver lösenord som finns på FAS UT (begränsad behörighet)
  • Lösenord finns på Regionens Intranät.
  • Vårdhandboken. En nationell handbok som bygger på Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL) och som bl a innehåller avsnitt om läkemedel, cytostatikabehandling, avfall i vården osv.
  • Föreskrifter:
  • - Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt AFS 2005:5. Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring arbetsmiljörisker för vissa läkemedel.
  • - Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37.
  • - Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) – Svensk författningssamling 

På Regionens webbplats finns:

 

Om riklinjerna

Detta är en undersida till Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel

Uppdaterad: 2018-10-05
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion