Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Barn- och ungdomshälsa

Aktuella granskningar av Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Klicka på dokumentnamnet för att påbörja granskning!

Dokument via publik länk

Slutdatum  granskning

Nationell text publicerad

Lokalt tillägg

Celiaki hos barn 2018-03-14

2018-10-17
Celiaki hos barn

Publicerat 2019-08-22

Urinvägsinfektion hos barn 2018-03-14

2018-10-17
Urinvägsinfektion hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-02-17

Primär nokturn enures hos barn 2018-03-14

2018-10-17
Primär nokturn enures hos barn

Publicerat 2019-08-22

Funktionell buksmärta hos barn 2019-04-15

2019-08-20 
Funktionell buksmärta hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-12-31

Gastroenterit hos barn 2018-04-16

2018-10-17
Gastroenterit hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-02-17

Fimosis 2018-11-25 2019-01-15 Fimosis hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-05-15

Hälta hos barn 2018-11-25 2019-01-15 Hälta hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-05-15

Astma hos barn 2018-11-25 2019-01-15 Astma hos barn

Publicerat 2021-02-26

Purpura hos barn 2018-11-25 2019-01-15 Purpura hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-05-15

Akut buksmärta hos barn 2019-01-13

Akut buksmärta hos barn

2019-03-12

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-08-25

Diarré hos barn 2019-01-13

Diarré hos barn

2019-03-12

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-08-25

Kräkningar hos barn 2019-01-13

Kräkningar hos barn

2019-03-12

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-08-25

Laktosintolerans hos barn 2019-01-13

Laktosintolerans hos barn

2019-03-12

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-08-25

Spänningshuvudvärk hos barn 2019-03-18 2019-05-13 Spänningshuvudvärk hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-11-30

Migrän hos barn 2019-03-18 2019-05-13 Migrän hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-11-30

Huvudvärk hos barn 2019-03-18 2019-05-13 Huvudvärk hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-11-30

Förstoppning hos barn 2019-04-15

2019-08-20

Förstoppning hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-12-31

Anemi hos barn 2019-04-29

2019-06-11

Anemi hos barn

Görs av Faktagrupp.

Färdigställs senast 2019-11-30

Blåsljud hos barn 2019-06-23

2019-09-17

Blåsljud hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-12-31

Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn 2019-06-23

2019-09-17

Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-12-31

Tillväxtrubbning hos barn 2019-08-25 2019-11-12 Tillväxtrubbning hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2020-02-28

Astma hos barn, akut anfall 2019-10-20 2020-01-14 Astma hos barn, akut anfall

Publicerat 2021-02-26

Pneumoni hos barn 2019-10-20 2020-01-14 Pneumoni hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2020-04-30

Viruskrupp hos barn 2019-10-20 2020-01-14 Viruskrupp hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2020-04-30

Anafylaxi hos barn 2019-11-18 2020-02-18 Anafylaxi

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2020-06-20

Hypoglykemi hos barn med diabetes 2020-02-02 2020-03-17 Hypoglykemi hos barn med diabetes

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2020-06-30

Diabetesketoacidos 2020-02-02 2020-03-17 Diabetesketoacidos hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2020-06-30

Urinvägsinfektion hos barn 2020-02-02 2020-03-17 Urinvägsinfektion hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2020-06-30

Sköldkörtelrubbning hos barn 2020-03-30 2020-05-12 Sköldkörtelrubbning hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2020-09-30

Primär immunbrist hos barn 2020-06-12 2020-08-18 Primär immunbrist hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2020-12-31

Fetma hos barn 2020-06-21 2020-10-07 Fetma hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-02-15

Barn som far illa 2020-08-16 2020-11-04 Barn som far illa

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-03-31

Hjärtstopp 2020-08-16 2020-10-07 Hjärtstopp Görs av Faktagrupp kardiologi
Födoämnesallergi hos barn 2020-12-27 2021-02-24 Matallergi hos barn

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-30

Celiaki hos barn 2021-09-17 2021-12-15 Celiaki hos barn Görs av Faktagrupp
Gastroenterit hos barn 2021-09-17 2022-01-12 Gastroenterit hos barn Görs av Faktagrupp
Primär nokturn enures hos barn 2021-09-17 2021-12-01 Enures hos barn Görs av Faktagrupp
Purpura hos barn 2021-10-31 2022-02-09 Purpura hos barn Görs av Faktagrupp
Fimosis hos barn 2021-10-31 2022-01-12 Fimosis hos barn Görs av Faktagrupp
Hälta hos barn 2021-11-28 2022-03-09 Hälta hos barn Görs av Faktagrupp
Smärta i höft och knä hos barn 2021-11-28 2022-03-09 Smärta i höft och knä hos barn Görs av Faktagrupp
Astma hos barn 2022-02-27 2022-06-15 Astma hos barn Görs av Faktagrupp
Skelning hos barn 2022-02-28 2022-05-18 Skelning hos barn Görs av Faktagrupp
Laktosintolerans hos barn

2022-03-13

2022-06-15 Laktosintolerans hos barn Görs av Faktagrupp
Diarré hos barn 2022-04-10 2022-06-15 Funktionell diarré hos barn Görs av Faktagrupp
Kräkningar hos barn 2022-04-10 2022-06-15 Funktionella kräkningar hos barn Görs av Faktagrupp
Akut buksmärta hos barn 2022-04-10 2022-06-15 Akuta buksymtom hos barn Görs av Faktagrupp
Spänningshuvudvärk hos barn 2022-06-12    
Huvudvärk hos barn 2022-06-12    
Migrän hos barn 2022-06-12    
Kikhosta 2022-08-16    
Stjärtfluss hos barn 2022-09-18    
Funktionell buksmärta hos barn 2022-09-18    
Blåsljud hos barn 2022-09-18    
Förstoppning hos barn 2022-10-23    
       
       
Uppdaterad: 2022-09-30
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv