Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Internmedicin - Neurologi

Aktuella granskningar av Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Klicka på dokumentnamnet för att påbörja granskning!

Dokument via publik länk Slutdatum för granskning Nationell text publicerad Lokalt tillägg publicerat
Huvudvärk 2018-03-21 2018-11-14 Huvudvärk Publicerat 2019-06-12
Hortons huvudvärk 2018-03-21

2018-12-12

Hortons huvudvärk

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast

2019-11-30

Migrän 2018-03-21

2018-12-12

Migrän

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast

2019-11-30

Epilepsi 2018-03-21 2018-11-14 Epilepsi

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast

2019-11-30

Parkinson och annan parkinsonism 2018-03-21 2018-12-12 Skickat till Faktagrupp Geriatrik
Polyneuropati 2018-04-16

2018-12-12

Polyneuropati

Publicerat 2021-01-20

Restless legs 2018-04-16

2018-12-12

Restless legs

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast

2019-11-30

Trigeminusneuralgi 2018-04-16

2018-12-12

Trigeminusneuralgi

Publicerad 2020-09-23
Spänningshuvudvärk 2018-04-16 2018-11-14 Spänningshuvudvärk

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast

2019-11-30

Läkemedelsutlöst huvudvärk 2018-10-16 2019-05-13 Läkemedelsutlöst huvudvärk

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast

2019-11-30

Multipel skleros - MS 2018-12-02

Multipel skleros

2019-02-20

Görs av Faktagrupp 2019-06-12
Hjärntumör 2019-01-13

Hjärntumör

2019-03-12

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast

2019-08-25

Stroke och TIA, akut 2020-06-12 2020-09-09 Stroke och TIA, akut

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-01-15

Krampanfall 2020-06-12 2020-08-18 Krampanfall, akut

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast

2020-12-31

Essentiell tremor 2020-06-12 2020-09-09 Essentiell tremor

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-01-15

Stroke och TIA, uppföljning 2020-08-16 2020-10-07 Stroke och TIA, uppföljning

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-02-15

Kroniskt trötthetssyndrom, ME 2020-10-05 2021-01-13 Kroniskt trötthetssyndrom, ME

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-05-15

Vibrationsskador i händerna 2021-02-22 2021-06-02 Vibrationsskador i händerna

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-12-31

Trigeminusneuralgi 2021-09-10 2021-11-17 Trigeminusneuralgi

Görs av Faktagrupp

 

Epilepsi 2021-10-03 2021-12-15 Epilepsi Görs av Faktagrupp
Spänningshuvudvärk 2021-12-19 2022-04-20 Spänningshuvudvärk Görs av Faktagrupp
Migrän 2021-12-19 2022-04-20 Migrän Görs av Faktagrupp
Läkemedelsutlöst huvudvärk 2021-12-19 2022-04-20 Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk Görs av Faktagrupp
Hortons huvudvärk 2021-12-19 2022-04-20 Klusterhuvudvärk Görs av Faktagrupp
Huvudvärk 2021-12-19 2022-04-20 Akut huvudvärk Görs av Faktagrupp
Restless legs 2022-02-21 2022-05-04 Restless legs Görs av Faktagrupp
Parkinson och annan parkinsonism 2022-03-27 2022-05-18 Parkinson och annan parkinsonism Görs av Faktagrupp
Multipel skleros 2022-04-18 2022-06-15 Multipel skleros, MS Görs av Faktagrupp
Polyneuropati 2022-04-18 2022-06-15 Polyneuropati Görs av Faktagrupp
       

 

Uppdaterad: 2022-06-22
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv