Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Urologi

Aktuella granskningar av Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Klicka på dokumentnamnet för att påbörja granskning!

Dokument via publik länk Slutdatum för
granskning
Nationell text publicerad Lokalt tillägg
Benign prostatahyperplasi 2018-05-10 2019-01-15 Benign prostatahyperplasi

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-05-15

Sterilisering hos män 2018-05-10 2018-11-14 Sterilsering hos män

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-03-14

Testikelcancer 2019-01-13

Testikelcancer

2019-03-12

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-08-25

Hydrocele, spermatocele, varikocele 2019-01-13

Hydricele, varicocele, spermatocele

2019-03-12

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-08-25

Bäckenbottensmärtsyndrom hos män  

2018-12-19

Bäckenbottensmärtsyndrom hos män

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-04-19

Erektil Dysfunktion   2108-11-14 Erektil dysfunktion

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-03-14

Njurcancer 2019-02-24

2019-04-16

Njurcancer

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-10-16

Peniscancer 2019-02-24

2019-04-16

Peniscancer

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-10-16

Urinblåse-och urinvägscancer 2019-02-24

2019-04-16

Urinblåse-och urinvägscancer

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-10-16

Prostatacancer 2019-11-10

2020-04-14

Prostatacancer

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-09-20

Hypogonadism hos män 2020-06-12 2020-08-18 Hypogonadism hos män

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2020-12-31

Nokturi och nokturn polyuri 2021-05-25 2021-09-22 Nokturi och nattlig polyuri

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2022-03-30

Sterilisering hos män 2021-06-11 2021-09-22 Sterilisering

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2022-03-30

Prostatit, bakteriell 2021-09-15 2022-01-12 Bakteriell prostatit Görs av Faktagrupp
Bäckenbottensmärtsyndrom hos män

2021-09-15

2022-01-12 Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos man Görs av Faktagrupp
Erektil dysfunktion 2021-09-26 2021-12-15 Erektil dysfunktion Görs av Faktagrupp
Urinblåse- och urinvägscancer 2022-01-03    
       
       
Uppdaterad: 2022-01-14
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv