Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Internmedicin - Endokrinologi och hypertoni

Aktuella granskningar av Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Klicka på dokumentnamnet för att påbörja granskning!

Dokument via publik länk Slutdatum för granskning Nationell text publicerad Lokalt tillägg publicerat
Hyperprolaktinemi 2020-04-06 2020-11-04 Hyperprolaktinemi

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-03-31

Hypoglykemi vid diabetes 2020-09-13 2020-11-18 Hypoglykemi vid diabetes

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-03-31

Diabetesketoacidos 2020-09-13 2020-12-02 Diabeteskeoacidos

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-04-15

Gynekomasti 2020-09-28 2020-11-04 Gynekomasti

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-03-31

Sköldkörtelcancer 2020-09-28 2020-11-18 Sköldkörtelcancer

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-03-31

Akromegali 2020-10-20 2020-12-02 Akromegali

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-04-15

Hyponatremi 2020-10-26 2021-01-13 Hyponatremi

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-05-15

Cushings syndrom 2020-11-16 2021-01-13 Cushings syndrom

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-05-15

Binjurebarkssvikt 2020-11-16 2021-01-13 Binjurebarkssvikt

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-05-15

Hypokalemi 2020-11-17 2021-01-13 Hypokalemi

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-05-15

Binjureincidentalom 2020-11-30 2021-02-24 Binjureincidentalom

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-30

Hypotyreos 2020-12-06 2021-02-24 Hypotyreos

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-30

Diabetes, utredning 2020-12-14 2021-02-10 Diabetes, utredning

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-15

Typ 2-diabetes 2020-12-14 2021-02-10 Typ 2 diabetes, uppföljning

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-15

Diabetesfoten 2020-12-14 2021-02-10 Typ 2 diabetes, fotkomplikationer

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-15

Hypertyreos 2020-12-20 2021-02-24 Hypertyreos

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-30

Vitamin D 2020-12-20 2021-02-24 Vitamin D-brist

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-30

Hypofysinsufficiens 2020-12-23 2021-02-24 Hypofysinsufficiens

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-30

Hypokalcemi 2021-01-03 2021-02-10 Hypokalcemi

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-15

Hyperkalcemi 2021-01-03 2021-02-10 Hyperkalcemi

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-15

Hypertoni 2021-03-15 Hypertoni 2021-05-19

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-10-15

       
       
       

 

Uppdaterad: 2021-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv