Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Internmedicin - Kardiologi

Aktuella granskningar av Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Klicka på dokumentnamnet för att påbörja granskning!

Dokument via publik länk Slutdatum för granskning Nationell text publicerad Lokalt tillägg publicerat
Aortastenos 2019-11-13 2020-01-14
Aortastenos

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2020-04-30

Mitralinsinsufficiens 2019-11-13 2021-01-13 Mitralisinsufficiens

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-05-15

Hjärtstopp 2020-08-16 2020-10-07 Hjärtstopp

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-02-15

Förmaksflimmer 2020-09-14 2020-12-16 Förmaksflimmer

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-04-15

Hjärtsvikt 2020-11-30 2021-02-24 Hjärtsvikt

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-30

Benartärsjukdom 2021-03-15 Benartärsjukdom 2021-05-19

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-10-15

Akut hjärtarytmi 2021-03-15

2021-06-16 Akut hjärtarytmi och

Hjärtarytmi

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-12-31

Akut hjärtinfarkt/Instabil angina pectoris 2021-04-06 2021-06-16 Akut kranskärlssjukdom

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-12-31

Kronisk kranskärlssjukdom 2021-04-06 2021-06-16 Kronisk kranskärlssjukdom

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-12-31

Venös insufficiens och varicer 2021-04-06 2021-06-16 Venös insufficiens och varicer Faktagrupp Kirurgi är ansvarig
Hyperlipidemi 2021-04-18 2021-09-08 Hyperlipidemi

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2022-03-15

Mitralisstenos 2021-04-18 2021-08-25 Mitralisstenos

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2022-03-15

Raynauds fenomen 2021-04-18    
Endokardit 2021-05-08 2021-09-08 Endokardit

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2022-03-15

    2021-08-25 trikuspidalisinsufficiens

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2022-03-15

       
       

 

Uppdaterad: 2021-09-10
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv