Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Internmedicin - Lungor och allergi

Aktuella granskningar av Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Klicka på dokumentnamnet för att påbörja granskning!

Dokument via publik länk Slutdatum för granskning Nationell text publicerad Lokalt tillägg publicerat
Inomhusmiljö och hälsa 2019-12-12 2020-08-18 Ospecifika hälsoproblem relaterade till inomhusmiljö

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2020-12-31

    2020-02-18  Anafylaxi

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2020-06-20

Sarkoidos 2020-06-18 2021-01-13 Sarkoidos

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-05-30

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 2020-08-16 2020-11-18 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-04-15

Astma 2020-09-30 2020-12-16 Astma

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-04-15

KOL-exacerbation 2020-10-12 2020-12-02 KOL-exacerbation

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-04-15

Lungödem 2020-10-05 2020-11-18 Lungödem

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-04-15

Lungcancer 2020-10-19 2021-02-24 Lungcancer

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-30

Lungfibros 2020-10-19    
Allergisk rinokonjunktivit 2020-11-03 2020-12-16 Allergisk rinokonjunktivit Faktagrupp Ögon är ansvarig
Insektsstick 2020-12-27 2021-02-10 Allergi vid bi- eller getingstick

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-15

Penicillinallergi 2021-01-03 2021-02-24 Penicillinallergi

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-30

Arbetsrelaterade luftvägsbesvär 2021-02-22 2022-04-20 Arbetsrelaterad astma, KOL och rinit Görs av Faktagrupp
       
       

 

Uppdaterad: 2022-04-29
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv