Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Levnadsvanor

Aktuella granskningar av Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Klicka på dokumentnamnet för att påbörja granskning!

Dokument via publik länk Slutdatum för granskning Nationell text publicerad Lokalt tillägg publicerat
Otillräcklig fysisk aktivitet 2018-10-28 2019-05-13 Otillräcklig fysisk aktivitet

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2019-11-30

Ohälsosamma matvanor 2020-04-03 2020-06-16 Ohälsosamma matvanor

Publicerad 2021-03-24

Riskbruk av alkohol 2020-06-12 2021-01-13 Riskbruk av alkohol

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-05-15

Tobaksbruk 2020-06-12 2021-01-13 Tobaksbruk

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-05-15

Fetma 2020-11-09 2021-01-13 Fetma Görs av faktagrupp kirurgi
       
       
       
       
       

 

Uppdaterad: 2021-03-24
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv