Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Palliativ vård

Aktuella granskningar av Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Klicka på dokumentnamnet för att påbörja granskning!

Dokument via publik länk Slutdatum för
granskning
Nationell text publicerad Lokalt tillägg
Förvirring, Palliativ vård 2018-05-15

2019-04-16

Konfusion, palliativ vård

Publicerad 2020-01-16

Munbesvär, Palliativ vård 2018-05-15

2019-04-16

Munbesvär, palliativ vård

Publicerad 2020-01-16

Hyperkalcemi, Palliativ vård 2018-05-15 2019-02-12 Hyperkalcemi, Palliativ vård

Publicerad 2020-01-16

Lymfödem, Palliativ vård 2018-05-15 2019-02-12 Lymfödem, Palliativ vård

Publicerad 2020-01-16

Smärta, Palliativ vård 2019-11-17 2020-01-14 Smärta, palliativ vård

Publicerad 2020-09-23

    2019-01-15 Hicka, palliativ vård

Publicerad 2019-04-11

Svettningar, Palliativ vård 2019-02-25

2019-06-11

Svettningar, palliativ vård

Publicerad 2020-01-16

Hosta, Palliativ vård 2019-05-06 Se Andningsbesvär  
Illamående, palliativ vård 2019-12-23 2020-03-17 Illamående, palliativ vård

Publicerad 2021-01-20

Andningsbesvär, palliativ vård 2019-12-23 2020-03-17 Andningsbesvär, palliativ vård

Publicerad 2021-01-20

Obstipation, Palliativ vård 2020-01-27 2020-03-17 Obstipation, palliativ vård

Publicerad 2021-02-26

Klåda, Palliativ vård 2020-01-27 2020-04-14
Klåda, palliativ vård

Publicerad 2021-01-20

Sömnstörning, Palliativ vård 2020-03-09 2020-05-12 Sömnstörning, palliativ vård

Publicerad 2021-01-20

Oro och ångest, palliativ vård 2020-06-15 2020-09-09 Oro och ångest, palliativ vård

Publicerad 2021-01-20

Trycksår, palliativ vård 2020-06-15 2020-09-09 Trycksår, palliativ vård

Publicerad 2021-01-20

       
       

 

Uppdaterad: 2021-03-24
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv